Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-05-30

Protokollet är justerat: 2023-06-04
Sammanträdesdatum: 2023-05-30
Datum när tillkännagivande sätts upp: 203-06-05
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 5 juni 2023