Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-05-16

Protokollet är justerat: 2023-05-17
Sammanträdesdatum: 2023-05-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 19 maj 2023