Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-04-11

Protokollet är justerat: 2023-04-18
Sammanträdesdatum: 2023-04-11
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-04-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 20 april 2023