Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-03-14

Protokollet är justerat: 2023-03-15
Sammanträdesdatum: 2023-03-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 17 mars 2023