Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2022-11-21

Protokollet är justerat: 2022-11-22
Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 23 november 2022