Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2022-09-06

Protokollet är justerat: 2022-09-13
Sammanträdesdatum: 2022-09-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-10-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 14 september 2022