Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2022-05-31

Protokollet är justerat: 2022-06-02
Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 3 juni 2022