Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2022-05-10

Protokollet är justerat: 2022-05-25
Sammanträdesdatum: 2022-05-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 25 maj 2022