Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2022-03-15

Protokollet är justerat: 2022-03-21
Sammanträdesdatum: 2022-03-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 22 mars 2022