Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2021-12-20

Protokollet är justerat: 2022-01-04
Sammanträdesdatum: 2021-12-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-01-05
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 5 januari 2022