Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2021-12-07

Protokollet är justerat: 2021-12-13
Sammanträdesdatum: 2021-12-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 14 december 2021