Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2021-11-16

Protokollet är justerat: 2021-11-22
Sammanträdesdatum: 2021-11-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 23 november 2021