Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2021-09-07

Protokollet är justerat: 2021-09-13
Sammanträdesdatum: 2021-09-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 13 september 2021