Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2023-05-29

Protokollet är justerat: 2023-06-08
Sammanträdesdatum: 2023-05-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 9 juni 2023