Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidium 2024-04-29

Protokollet är justerat: 2024-05-17
Sammanträdesdatum: 2024-04-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 20 maj 2024