Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidium 2024-03-25

Protokollet är justerat: 2024-04-02
Sammanträdesdatum: 2024-03-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 3 april 2024