Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidium 2023-12-18

Protokollet är justerat: 2024-01-12
Sammanträdesdatum: 2023-12-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 15 januari 2024