Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidium 2023-09-25

Protokollet är justerat: 2023-10-02
Sammanträdesdatum: 2023-09-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-10-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 4 oktober 2023