Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidium 2023-06-12

Protokollet är justerat: 2023-06-26
Sammanträdesdatum: 2023-06-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 26 juni 2023