Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidium 2022-11-28

Protokollet är justerat: 2022-12-05
Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 8 december 2022