Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2024-06-10

Protokollet är justerat: 2024-06-28
Sammanträdesdatum: 2024-06-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-07-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 1 juli 2024