Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2024-05-27

Protokollet är justerat: 2024-06-05
Sammanträdesdatum: 2024-05-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 7 juni 2024