Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2024-04-29

Protokollet är justerat: 2024-05-05
Sammanträdesdatum: 2024-04-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 7 maj 2024