Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2024-03-25

Protokollet är justerat: 2024-04-09
Sammanträdesdatum: 2024-03-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 10 april 2024