Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2024-02-26

Protokollet är justerat: 2024-02-29
Sammanträdesdatum: 2024-02-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-03-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 29 februari 2024