Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2023-12-18

Protokollet är justerat: 2024-01-02
Sammanträdesdatum: 2023-12-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-01-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 2 januari 2024