Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2023-11-27

Protokollet är justerat: 2023-11-30
Sammanträdesdatum: 2023-11-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-12-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 4 december 2023