Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2023-06-12

Protokollet är justerat: 2023-06-21
Sammanträdesdatum: 2023-06-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 22 juni 2023