Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2023-05-29

Protokollet är justerat: 2023-05-31
Sammanträdesdatum: 2023-05-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 2 juni 2023