Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2023-04-24

Protokollet är justerat: 2023-05-15
Sammanträdesdatum: 2023-04-24
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 16 maj 2023