Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2023-03-27

Protokollet är justerat: 2023-04-12
Sammanträdesdatum: 2023-03-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-04-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 13 april 2023