Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2023-02-27

Protokollet är justerat: 2023-03-01
Sammanträdesdatum: 2023-02-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 3 mars 2023