Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2022-12-19

Protokollet är justerat: 2022-12-27
Sammanträdesdatum: 2022-12-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 28 december 2022