Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2022-06-13

Protokollet är justerat: 2022-06-20
Sammanträdesdatum: 2022-06-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-21
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 21 juni 2022