Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2022-04-25

Protokollet är justerat: 2022-05-02
Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 3 maj 2022