Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2022-03-28

Protokollet är justerat: 2022-04-07
Sammanträdesdatum: 2022-03-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 8 april 2022