Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2022-02-28

Protokollet är justerat: 2022-03-07
Sammanträdesdatum: 2022-02-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 8 mars 2022