Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2021-11-29

Protokollet är justerat: 2021-12-06
Sammanträdesdatum: 2021-11-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 7 december 2021