Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2021-10-25

Protokollet är justerat: 2021-11-02
Sammanträdesdatum: 2021-10-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 3 november 2021