Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2021-09-20

Protokollet är justerat: 2021-09-27
Sammanträdesdatum: 2021-09-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 28 september 2021