Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2021-06-14

Protokollet är justerat: 2021-06-17
Sammanträdesdatum: 2021-06-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 28 juni 2021