Tillkännagivande: Kommunfullmäktige 2021-05-24

Protokollet är justerat: 2021-06-07
Sammanträdesdatum: 2021-06-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-06-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 18 juni 2021