Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2024-05-31

Protokollet är justerat: 2024-06-03
Sammanträdesdatum: 2024-05-31
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-05
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Justerat protokoll finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Hjälpmedelsnämndens protokoll går också att finna via följande länk: https://opengov.360online.com/Meetings/KALMARKOMMUN/Meetings/Details/623631.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 5 juni 2024