Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2024-03-22

Protokollet är justerat: 2024-03-26
Sammanträdesdatum: 2024-03-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-18
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Justerat protokoll finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Hjälpmedelsnämndens protokoll går också att finna via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 27 mars 2024