Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2024-01-26

Protokollet är justerat: 2024-01-30
Sammanträdesdatum: 2024-01-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-31
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-22
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Justerat protokoll finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Hjälpmedelsnämndens protokoll går också att finna via följande länk: https://opengov.360online.com/Meetings/KALMARKOMMUN/Meetings/Details/623629.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 30 januari 2024