Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2023-12-01

Protokollet är justerat: 2023-12-11
Sammanträdesdatum: 2023-12-01
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-12
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-01-03
Förvaringsplats för protokollet: Justerat protokoll finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun och protokollet finns att läsa på deras webbplats. Hjälpmedelsnämndens protokoll går att finna via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 12 december 2023