Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2023-10-31

Protokollet är justerat: 2023-11-03
Sammanträdesdatum: 2023-10-31
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-28
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats och går att finna via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html. Justerat protokoll finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 3 november 2023