Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2023-09-01

Protokollet är justerat: 2023-09-07
Sammanträdesdatum: 2023-09-01
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-09-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Justerat protokoll finns hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Det finns också att läsa på Kalmar kommuns webbplats, ni finner protokollet via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 8 september 2023