Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2023-05-26

Protokollet är justerat: 2023-05-31
Sammanträdesdatum: 2023-05-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-23
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats och går att finna via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html. Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 1 juni 2023