Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2023-03-30

Protokollet är justerat: 2023-04-12
Sammanträdesdatum: 2023-03-30
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-04-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-05
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html. Justerat protokoll i pappersformat finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 13 april 2023